Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je je Dutch Cord binnen hebt gekregen. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via info@ducthcord.nl een ondubbelzinnige verklaring sturen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van je herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende het uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij betalen je binnen drie weker terug na het product bij ons is ontvangen.

7. Teruggave van de goederen

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt terug  gezonden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening

9. Compensatie van de Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen aanvullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen) Dit formulier kan je in je mail kopiëren en volledig invullen.


Beste Dutch Cord:


Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de {Naam product}  graag wil herroepen, Besteld op {Datum}  en ontvangen op {datum}, {Naam consument}, {Adres consument} en {IBAN}.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

 

Dutch Cord